Écsi ipari park létrehozása


 
Projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00003
Kedvezményezett:
Écs Községi Önkormányzat
Támogatás  összege:
131 984 410 Ft
Támogatás mértéke:
100 %
A projekt megvalósításának kezdete:
2018.02.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje:
2020.08.31.

Projekt rövid leírása

2018. január 23-án indult meg a projekt által érintett területek művelés alóli kivonása, melyről 2018. február 1-én született határozat.

Ezt követően kezdődött meg a telekalakítás, mely során az ipari park I. ütemének területe lehatárolásra került. A telekalakításról szóló összevont határozat 2018. június 8-én készült el.

Következő lépés volt az ipari területen belül a projekt által érintett területek  lehatárolása. 2018. június 21-én elkészült a változási vázrajz, mely 2018. október 15-én került záradékolásra a földhivatal által. 2018. november 28-án került kiállításra a telekalakítási engedély, mely során a projektben megvalósuló beruházás területe kijelölésre  került (032/14 helyrajzi számú ingatlan: út, közmű).

2018. augusztus 21-én került aláírásra a tervezési szerződés, melynek értelmében az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése megindult.

2018. december 17-én készültek el a műszaki tervdokumentációk és 2018. december 21-én megindult a vízjogi, valamint az építési engedélyezési eljárás.

2019. január 16-án pedig Önkormányzati tulajdonba került a 032/14 helyrajzi számú ingatlan.

Az építési engedélyt 2019. március 8-án, a vízjogi létesítési engedélyt pedig 2019. április 26-án kapta kézhez az Önkormányzat.

Időközben az elkészített árazatlan költségvetési kiírás alapján az Önkormányzat tájékozódás céljából ajánlatokat kért be. A beérkezett költségvetések azt mutatták, hogy a csapadékvíz elvezetésre szolgáló tervezett csapadékvíztározó megvalósítása nagyon magas költséggel jár, a beruházás teljes költsége meghaladja a kapott támogatás összegét.

Áttekintve a lehetőségeket, felmerült egy költséghatékonyabb megoldás, mely szerint az ipari parkban összegyűjtésre kerülő csapadékvíz bevezetése a vasutat keresztező belvízcsatornába történne.

A tervek módosítása megkezdődött. A módosítás 2019. július 16-án az engedélyező hatóság felé is benyújtásra került és 2019. október 4-én az Önkormányzat kézhez kapta az engedély módosítást.

Jelenleg a közbeszerzési kiírás van folyamatban