TEMPLOMFELÚJÍTÁS - ADOMÁNYGYŰJTÉS


Tudom, sok a gond és a baj,
és sokszor nagyon sok a bánat.
Mégis, mégis szeressétek,
szeressétek e drága házat:
szeressétek a templomot.

Sok értéktelen limlomot
elrabolt tőlünk ez az élet.
De légy áldott, hogy meghagyott
mi Istenünk, örökre Téged,
és meghagyta a templomot.

/Csiha Kálmán: Szeressétek a templomot/
Tisztelt Híveink, Écsi Lakosok !

 
Templomunkon több mint 20 éve történt jelentős méretű felújítás. Az elmúlt időszak folyamán az épület állaga leromlott, ezért halaszthatatlanná vált a templom felújítása!

Écs Község Önkormányzatának támogató közreműködésével, a helyreállítási munkák elvégzéséhez, anyagi forrás előteremtéséhez, pályázatot nyújtottunk be. A LEADER vidékfejlesztési pályázaton jelentős támogatást nyertünk templomunk felújításához, azonban ez az összeg nem fedezi teljes mértékben felújítás költségeit.

Tisztelettel kérjük, hogy lehetőségeihez mérten vállaljon szerepet adományával Ön is  a TEMPLOM felújításában! A támogatás önkéntes, összege tetszőleges, minden segítséget szívesen fogadunk.

Adományaikat a következő módon tudják eljuttatni hozzánk:
 
  • Banki átutalással:
Jogosult neve: Római Katolikus Egyház
Számlaszám: 59300223-10220395
  • Készpénzes befizetés a Takarékszövetkezetben Egyházközségünk bankszámlájára.
  • Személyesen a sekrestyében vagy egyházközségi képviselőknél.

Banki utalásnál és Takarékszövetkezetben történő kézpénzes befizetéskor a közlemény rovatba kérjük tüntessék fel, hogy a templom felújítására fizetik be a pénzt!

Minden jólelkű adakozót a Jóisten sokszorosan áldjon meg!


Écs, 2013. szeptember 02.Kozák János
Kovács Péter
esperes plébános
világi elnök


Nyomtatható formátum

Vissza