Écsi inkubátorház létrehozása


 
Projekt azonosító száma: TOP-1.1.2-16-GM1-2017-00001
Kedvezményezett: Écs Községi Önkormányzat
Támogatás  összege: 60 590 052 Ft
Támogatás mértéke: 100 %

Projekt rövid leírása

A projekt keretében az Écs község területén a 687-es helyrajzi számú ingatlanon egy inkubátorház épül fel. A projekt célja, hogy az induló vállalkozások számára biztosítson infrastrukturális lehetőségeket, hogy támogató környezetet teremtsen számukra az induláshoz, vagy megerősödéshez. A projekt hosszú távú célja ezen vállalkozások megerősítésével munkahelyteremtés, ezáltal a település gazdasági növekedése.

Az inkubátorház új építés keretében valósul meg. Tervezett alapterülete 211 m2. Az intézményben 2 műhely kap helyet. Az egyik 66,96 m2 a másik 63,18 m2 alapterületű. Mindkét műhelyhez 1-1 öltöző, teakonyha, valamint vizesblokk tartozik. A tervezett inkubátorház Écs családi házas övezetében fog elhelyezkedni. Megközelíthetősége (közúti kapcsolata) a Kossuth Lajos utcáról biztosított, mind gyalogos, mind gép-jármű forgalom részére. Az ingatlan helyzete ezen utcával merőleges. Az ingatlanon jelenleg egy közösségi épület található.

Az Önkormányzat a HÉSZ biztosította keretek (legnagyobb beépíthetőség, telepítés típusa, illetve építménymagasság) figyelembevételével inkubátorházat kíván kialakítani.  A tervezett épület földszintes kialakítású, hagyományos cserépfedéssel 30 fokos tetővel kerül kialakításra. A tetőre háztartási méretű kiserőmű (napelem) kerül telepítésre. A tervezett épület kialakítása, szerkezete, és a felhasználandó építőanyagok kiválasztása az Önkormányzat azon elképzeléseinek, igényeinek és céljainak megfelelően történt, mely szerint egy korszerű, gazdaságosan, energiatakarékosan és tudatosan működő épület kerüljön megépítésre, mely a kor, a vonatkozó jogszabályok és előírások, valamint követelményeknek egyaránt megfeleljen.
Az ingatlanon – és az épület használatához – a közműszolgáltatókkal történt egyeztetés alapján az alábbi közművek biztosítottak:
A betervezett épületszerkezetek megfelelnek az érvényben lévő - épületek hőtechnikai, épületfizikai, és energetikai méretezésre vonatkozó- szabványoknak, előírásoknak. Az egyes épületszerkezetek hőátbocsátási tényezői a követelmény értékeknek megfelelnek, a fajlagos hőveszteség tényezője a megengedett értéket nem haladja meg, az összesített energetikai jellemzője a követelmény értéknek megfelel.

Az inkubátorház egyszerre két vállalkozásnak tud helyet biztosítani. Az ingatlan fekvéséből adódóan olyan vállalkozásoknak tud lehetőséget adni, melyek termelő tevékenysége nem jár zajjal, illetve nagyobb szennyeződéssel.

Az inkubátorház célja elősegíteni az Écs és környéke vállalkozóinak működését, teret és nyújtva megerősödésükhöz, segítve a gazdaság vérkeringésébe való bekapcsolódásukat.


Projekt tervezett befejezési dátuma pályázat szerint 2019.04.30.


Látványterv 1.
Látványterv 2.
Látványterv 3.

Az inkubátorház kivitelezésének elektronikus közbeszerzési eljárása - 2 részajánlattételi lehetőséggel - lezajlott. Az eljárásról szóló összegzés 2018. szeptember 8-án az érintettek részére kiküldésre került. Eredményeképpen két vállalkozói szerződés került aláírásra:

A szerződések 2018. szeptember 14-én aláírásra kerültek, a kivitelezés megkezdődött. Jelenleg a falazási munkálatok folynak, a beruházás 25%-os készültségi szinten áll.

Figyelembe véve, hogy az elektronikus közbeszerzés kiírása az eredetileg tervezetthez képest egy hónapot csúszott, valamint a tényt, hogy a december-február közötti téli időszak kezdetére az épület még nem biztos, hogy eléri a zárható állapotot és ezért esetlegesen  - időjárástól függően - ebben az időszakban lelassulhat az építkezés előrehaladása, a kivitelezés határideje 2019. július 15-re, a projekt fizikai befejezése pedig 2019. július 31-re módosult.

2018. szeptember 14-én került sor a vállalkozói szerződés aláírására és a kivitelezői munkálatok 2018 szeptemberében meg is kezdődtek. A földszint feletti födém alapszerelésével az épületvillamossági munkák megkezdődtek. A földszint feletti födém alapszerelése 2018 november közepén befejeződött, elkészült a padlástéri térdfalak falazása is. Decemberre elkészült a fedélszerkezet is és megkezdődött a tetőhéjazat kivitelezése, mely a mérföldkő zárásakor (2019. január 15.) 90%-os készültségi szinten áll.
A gáz kivitelezési dokumentáció műszaki biztonsági felülvizsgálata megtörtént az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. részéről. Az engedélyezett gázterv a Vállalkozó rendelkezésére áll.
A villamos mérőhely kialakítás és igényelt mérőóra elhelyezése a közműszolgáltató által folyamatban van.

2019. március 31-én a projekt elérte a 75%-os készültségi szintet.A villamos mérőhely kialakítása, továbbá a továbbá az E.ON. részéről az energia bekötése és igényelt mérőóra elhelyezése 2019-03-01-én megtörtént. A 10 kW-os napelemes rendszer telepítésének előkészületei megkezdődtek.

A teljesítés szépen halad, a pályázatban vállalt határidők jelen helyzet alapján tarthatóak lesznek."Képek az építkezésről