2013.05.25. - 40 éves az Écsi Népdalkör
Az Écsi Népdalkör 1973-ban alakult. Első vezetője dr. Barsi Ernő volt, aki feleségével Ida nénivel 16 évig járt ki a településre.
Sok évig Hímző Pávakör néven működött a csoport, hiszen Ida néni által sok asszony kezdett el rábaközi hímzéssel különböző kézimunkákat készíteni. A hímzések számos kiállításon szerepeltek, mindig nagy sikerrel.
A 16 esztendő után az akkor 28 éves Farkas Katalin vette át a csoport vezetését, aki a kezdetektől fogva tagja a dalkörnek. Vezetése alatt többször megörökítették a település népszokásait, néphagyományait a csoport fiataljai közreműködésével.
Ernő bácsi és Kati segítője volt Orbán László iskola és községi kubkönyvtár igazgató, aki 1973-tól kezdődően igyekezett mindig új tagokat beszervezni a csoportba, a technikai feladatokat átvállalni.
Farkas Katalin 8 évig vezette a dalkört, majd én vettem át tőle a vezetést.
Az eltelt időszak alatt három hangzóanyagot készítettünk, igyekeztünk az utókor számára megőrizni az általunk énekelt dalokat, népdalcsokrokat.
Szinte felsorolhatatlan minden hely, ahol a 40 év során jártunk, de 1973-tól vezett naplóink őrzik ezen események dátumait. A népdalkör által sok csoport megfordult a településen, és a csoport által is vittük községünk jó hírét.
Sok csoporttal baráti kapcsolatot ápolunk, közülük az ásványrárói Szigetköz Pávakör, a nagyabonyi Csillagfürt Népdalkör és a nyúli Borbarát Dalkör voltak a jubileumi rendezvényünk meghívottjai.
Az ünnepségen Mondovics László polgármester úr méltatta az eltelt 40 esztendőt, dr.Barsi Ernő felelevenítette a kezdeti időket, Farkas Katalin pedig az őt követő időszakról tartott múltidézőt. Láthatták és hallhatták a résztvevők a 40 év eseményeit képekben, és hangzóanyag által.
Kozák János esperes plébános segítségével megemlékeztünk elhunytainkról is.
Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatától emlékplakettet kaptunk, Écs Község Önkormányzatától pedig elismerő oklevelet. Emellett a Vass Lajos Népzenei Szövetség oklevelét is átvehettük, melyet Horváthné Bakos Ilona elnökhelyettes adott át.    

     


Vissza a rendezvényekhez
Kezdőlap