Választás 2014Écs- Ravazd-Tarjánpuszta
Helyi Választási Iroda Vezetője
9083 Écs, Fő u. 94.

 

Iktatószám:879-2/2013.                                                  Tárgy: Helyi Választási Iroda tagjainak megbízatása

                                                        

A Helyi Választási Iroda vezetőjének 2/2013.(XI.04.) határozata
a Helyi Választási Iroda tagjainak mebizásáról
HATÁROZAT


A Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( a továbbiakban: Ve.) 67.§. (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva Écs, Ravazd, települések tekintetében a Helyi Választási Iroda tagjainak megbízatását azonnali hatállyal visszavonom és egyúttal Écs, Ravazd, Tarjánpuszta tekintetében a Ve 67. §. (1.) bekezdése alapján a Helyi Választási Iroda tagjainak:
 
Györe Józsefnét
Keresztényné Balogh Évát,
Sáriné Kerekes Veronikát,
Csebák Istvánnét,
Szántó Barnabásnét,
Szabóné Seres Máriát,
Pulai Ferencnét,
Dobosné Jukli Anikót

Az Écsi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit határozatlan időre megbízom.

A Ve. 66. §. (5) bekezdése értelmében a Helyi Választási Iroda vezetőjének helyettesévé Györe Józsefnét nevezem ki.

A Helyi Választási Iroda vezetőjének helyettese és tagjai kötelesek a Ve. alapján eljárni, összeférhetetlenségüket a Helyi Választási Iroda vezetőjének bejelenteni, jogszabályi kötelezettségüket megtartani a Helyi Választási Iroda,a Területi Választási Iroda és a Nemzeti Választási Iroda vezetőjének utasításait a legjobb tudásuk és a jogszabályi kötelezettségüknek megfelelően végrehajtani.

Jelen határozatomat Écs, Ravazd, Tarjánpuszta települések önkormányzati hivatalának hirdetőtábláján és a székhely település honlapján, a helyben szokásos módon 15 napra közzéteszem, továbbá erről a felettes választási irodát értesítem.

Határozatom ellen illetékmentes fellebbezés nyújtható be Écs, Ravazd, Tarjánpuszta  Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (9083 Écs, Fő u.94.).. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a határozatot meghozóhoz. A fellebbezést a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Iroda Vezetője (9021 Győr, Városház tér 3.) bírálja el. A fellebbezésre megállapított határozat jogvesztő, az a határidő utolsó napján16. órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számítani.

A Ve.67.§.(2.) bekezdése értelmében jelen határozatom indokolását mellőzőm.

Határozatom ellen  a fellebbezés lehetőségét a Ve.74.§. rendelkezéseinek alapján a 47.§.(1) bek foglaltak szerint a 224.§. (2) bek, foglalt határidőn belül biztosítja.
A jogvesztő határidő számítására, lejártára a Ve. 10.§. (1-3) bekezdése az irányadó.


ÉCS, 2013 november 14.

 

                                                                                                
Dr. Bertalanné Józsa Judit
HVI vezető, jegyzőNyomtatható formátum

Vissza