Az Écsi Segítő Kéz Közhasznú Alapítvány
Idősek OtthonaKépgaléria


Az intézmény alaptevékenysége:

Időseket ellátó személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális emeltszintű intézmény.

 

Az intézmény jogállása:

Önálló költségvetési szerv, mely a munkáját az 1993. évi III. Tv. és a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000/I.7./SZCSM. rendelet előírásai alapján végzi.

 

Ellátottak létszáma: 50 fő

 

Intézmény bemutatása:

Az intézmény jól frekventált helyen, Győrtől 14 km-re, a falu centrális részén helyezkedik el. Közelében megtalálható számos intézmény (Posta, Polgármesteri hivatal, gyógyszertár, vendéglő, élelmiszerbolt), könnyen megközelíthető tömegközlekedési eszközzel is, valamint egyénileg is, mégis jó levegőjű csendes helyen található. A parkosított udvarból szép kilátás nyílik a Pannonhalmi Apátságra.

 

Az intézmény 3 kétszintes családi ház jellegű épületben látja el szakmai feladatait.

 

Az idősek egy illetve két ágyas lakó szobákban élnek, melyek mindegyikéhez mosdófülke és mellékhelyiség tartozik. A szobák a lakók egészségügyi állapotának megfelelően kórházi ággyal vagy az intézmény által biztosított heverővel és bútorzattal vannak ellátva.

 

Az intézmény célja és feladata:

Az Otthon megalakulásában fontos szerepet játszottak a demográfiai mutatók, melyek előre vetítették, hogy a népesség öregedése növekvő terheket jelent majd a társadalom számára.  Napjainkban a generációs különbségek az öregedéssel együtt járó fizikai és lelki gondoskodás, mely a család valamennyi tagját érinti, időst, fiatalt, gyereket egyaránt. A kor előrehaladtával megszaporodó betegségek a romló mozgáskoordináció okozta növekvő bizonytalanságérzet az idős emberek számára egyre nehezebb az önellátás ( a takarítás, bevásárlás, főzés). Sokan közülük magányosak, a családnak a munka mellett pedig kevés ideje van arra, hogy szüleiknek társaságot jelentsenek, meghallgassák egymást, szükség esetén ápolják őket.

 

 

A fentiek igazolják, hogy az idősek megfelelő színvonalú ellátása egyre intenzívebb igényt jelentkezik. Ezért az Intézmény alakulásának fő célja volt, hogy a családokat segítse az időskorúak ellátásában, valamint oldja az eddig egyedül elő idős emberek magányosság érzését, erősítse bennük a minőségi méltóságteljes öregedés érzését, létezésük fontosságát.

Békés, nyugodt otthont, fizikai és egészségügyi ellátást biztosítson, a holisztikus szemlélet érdekében pszichés gondozást, célszerű és hasznos időtöltést. Sokrétű kikapcsolódást, foglalkozásokat szervezzen gondozottai számára a közösségi élet megteremtése érdekében.

Az időskorú önellátó, vagy részben önellátó, önálló életvitelében már segítségre, gondozásra szoruló lakók bentlakásos teljes körű ellátása.

 

Célunk, hogy az idős egyén minél nagyobb fokban megőrizhesse önállóságát és aktivitását, hogy segítségünkkel a lehető legteljesebb életet élje.

 

Az Écsi Segítő Kéz Közhasznú Alapítvány ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézmény, az ápolási tevékenység során az intézmény keretei között biztosítható egészségi állapot megőrzése, illetve helyreállítása a gondozási cél.

 

Ellátottak köre:

Nyugdíjas, illetve rokkant nyugdíjas kort betöltött személyek, nemre való tekintett nélkül. A 18. életévüket betöltötték és ellátásukat más típusú ápolást gondozást nyújtó intézetben nem lehet biztosítani. Azon idős emberek gondozása, akik egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek. A lakóhely nem befolyásoló tényező.

 

Az Idősek Otthona teljes körű ellátást biztosít azon kliensek számára, akiket otthonunkban a házi segítségnyújtás szolgáltatásaival együttműködve sem tudnak már gondozni, egészségügyi állapotváltozásaik miatt, mivel gondozási szükségleteik átlépik a napi 4 órát.

Fontos tényezőként említhető meg. Hogy a család mentális tehermentesítése is indokolttá teheti a szolgáltatás igénybevételét.


Térítési díjak:

Egyszeri hozzájárulás befizetése (az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezkedési körülmények és szolgáltatások biztosítása fejében) az alapítvány számlájára.

 

Az intézményi ellátásért térítési díjat kell fizetni, amely a mindenkori intézményi díjjal megegyező.

 

A megállapodás értelmében az intézményi jogviszony a lakó haláláig tart.

 

A térítési díj fejében az intézmény biztosítja a következőket:


 

Várjuk jelentkezésüket. Az elhelyezéssel kapcsolatos bármi nemű kérdésekkel kérem, forduljanak hozzám bizalommal az alábbi elérhetőségek bármelyikén:


Mobiltelefon

(Vígh István - intézményvezető)

30/497-9473

E-mail

ecsotthon4@gmail.com

Telefax

96/473-202

Intézményi telefonszám

96/473-563Képek az Idősek Otthonáról


Vissza
Kezdőlap