Écsi ipari park létrehozása


 
Projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00003
Kedvezményezett:
Écs Községi Önkormányzat
Támogatás  összege:
131 984 410 Ft
Támogatás mértéke:
100 %
A projekt megvalósításának kezdete:
2018.02.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje:
2020.08.31.

Projekt rövid leírása

2018. január 23-án indult meg a projekt által érintett területek művelés alóli kivonása, melyről 2018. február 1-én született határozat.

Ezt követően kezdődött meg a telekalakítás, mely során az ipari park I. ütemének területe lehatárolásra került. A telekalakításról szóló összevont határozat 2018. június 8-én készült el.

Következő lépés volt az ipari területen belül a projekt által érintett területek  lehatárolása. 2018. június 21-én elkészült a változási vázrajz, mely 2018. október 15-én került záradékolásra a földhivatal által. 2018. november 28-án került kiállításra a telekalakítási engedély, mely során a projektben megvalósuló beruházás területe kijelölésre  került (032/14 helyrajzi számú ingatlan: út, közmű).

2018. augusztus 21-én került aláírásra a tervezési szerződés, melynek értelmében az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése megindult.

2018. december 17-én készültek el a műszaki tervdokumentációk és 2018. december 21-én megindult a vízjogi, valamint az építési engedélyezési eljárás.

2019. január 16-án pedig Önkormányzati tulajdonba került a 032/14 helyrajzi számú ingatlan.

Az építési engedélyt 2019. március 8-án, a vízjogi létesítési engedélyt pedig 2019. április 26-án kapta kézhez az Önkormányzat.

Időközben az elkészített árazatlan költségvetési kiírás alapján az Önkormányzat tájékozódás céljából ajánlatokat kért be. A beérkezett költségvetések azt mutatták, hogy a csapadékvíz elvezetésre szolgáló tervezett csapadékvíztározó megvalósítása nagyon magas költséggel jár, a beruházás teljes költsége meghaladja a kapott támogatás összegét.

Áttekintve a lehetőségeket, felmerült egy költséghatékonyabb megoldás, mely szerint az ipari parkban összegyűjtésre kerülő csapadékvíz bevezetése a vasutat keresztező belvízcsatornába történne.

A tervek módosítása megkezdődött. A módosítás 2019. július 16-án az engedélyező hatóság felé is benyújtásra került és 2019. október 4-én az Önkormányzat kézhez kapta az engedély módosítást.

A közbeszerzési eljárás 2019. december 20-án megindult, az ajánlattételi határidő 2020. január 15. 14 óra volt.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig 5 darab ajánlat érkezett.

A nyertes vállalkozó a LANG-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. lett. A kivitelezési szerződések 2020. február 14-én aláírásra kerültek.

Tekintettel arra, hogy a kivitelezési terület régészeti lelőhelyet érint, így – várhatóan - március elején a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum a földmunkák megkezdése előtt teljes felületű feltárást végez.

A kivitelezési munkálatok a régészeti munkákat követően, előreláthatólag március végén kezdődnek.

Az elmúlt napokban látványos munkákkal megkezdődött az écsi Ipari Park kivitelezése, mely a tervek szerint ez év őszére elkészül. A kivitelezővel folyamatosan egyeztetek és rendszeresen megtekintem a munkálatokat. Jelenleg az utak tükörszintjének kialakítása és a közművek fektetése történik. Az elkészült ipari park a betelepülő vállalkozásoknak köszönhetően helyben munkahelyeket teremt és a jövőben - iparűzési adó formájában – olyan bevételi forrást biztosít, melyet településünk fejlesztésére tudunk fordítani.

Az ipari parki beruházás a végéhez közeledik. A közműfektetések befejeződtek, az út nyomvonala kirajzolódott, felkerült a kopóréteg. A közvilágítás kiépítése és tereprendezés van még hátra. A munkálatok a megfelelő ütemben haladnak, november végén sor kerül a műszaki átadásra és reményeim szerint hamarosan megszerezzük a használatba vételi engedélyt is. A nagy feladat azonban csak most következik: megtölteni vállalkozásokkal az ipari parkot. Érdeklődők már vannak, azonban konkrét beköltözőről még nem tudok beszámolni. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy Écs fejlődését előmozdító cégek települjenek ipari parkunkba. Várjuk további érdeklődők jelentkezését!

Az ipari park út- és közműkiépítése befejeződött, a műszaki átadás megtörtént.

Megvalósultak a marketing tevékenységek is:
  • Kisarculati kézikönyv készült
  • Célzott hírlevél kampány ment a vállalkozások felé
  • Digitális reprezentáció került összeállításra
  • Facebook kampány indult (saját FB oldal és fizetett hirdetések)
  • Online kampány (bannerek tematikus honlapokon) valósult meg.

Már csak az engedélyek beszerzése van folyamatban.

Galéria