Külterületi helyi közutak fejlesztése, VP6-7.2.1.1-21


 Külterületi helyi közutak fejlesztése, VP6-7.2.1.1-21


Kedvezményezett neve: Écs Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve, kódja: Külterületi helyi közutak fejlesztése, VP6-7.2.1.1-21

Projekt címe: Külterületi földút burkolat megerősítése Écsen

Projekt azonosító száma: 3300925420

Szerződött támogatás összege: 20.567.834 Ft

Támogatás mértéke: 95%

Projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretében megvalósul Écs Község Önkormányzatának tulajdonában lévő külterületi földút megerősítése a mezőgazdasági forgalmak biztonságos és akadálytalan lebonyolítása érdekében. Továbbá a meglévő nyomvonal korrekciója, illetve visszahelyezése a számára kiszabályozott telekhatárok közé valósul meg. A 05/7 hrsz külterületi földút megerősítése zajlik le.  A projekt helyszíne Écs község É-i településhatárától indul déli irányba és a Levendula utcáig tart, csatlakozva a 788/75 hrsz-i számon lévő úthoz.
A projekt megvalósításával párhuzamosan 788/75 hrsz számú belterületi út fejlesztése is megvalósul. Ez az út hozz létre kapcsolatot a projekt tárgyát képező 05/7 hrsz számú külterületi úttal. Ez az út jelenleg is járható, azonban felújításra szorul. A 2 fejlesztés egymástól függetlenül is megvalósítható, azonban az önkormányzat előreláthatóan együtt kezeli a 2 szakaszt.
Ezzel a belterületi, nem támogatható fejlesztéssel jelen projekt eredménye is jelentősen erősödik.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.11.30.

A tervezési munkákra a NYÉK Soft Tervező Kft.-vel kötött szerződést az Önkormányzat.
Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig 3 darab kiviteli ajánlat érkezett be.

A kivitelező kiválasztása és a szerződés megkötése 2022.06.27-én megtörtént a LANG-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel bruttó 20.365.991 Ft összegben.

A munkaterület átadásra 2022. június 30-án került sor.

A műszaki ellenőrzést az Aqualine Magyarország Kft. felügyelte és dokumentálta.

A kivitelező a tárgyi projektet a szerződéses határidő előtt befejezte, 2022.08.02.-án készre jelentette.  A műszaki átadás 2022.08.15-én megtörtént.
A tájékoztatás és nyilvánosság feladatai elvégzésre kerültek.

A projekttábla kihelyezésre került a kedvezményezett székhelyén.
A projektmenedzsment tevékenység folyamatosan dokumentált.