dr.Barsi Ernő Népdalkör és Citeraegyüttes

  Hangzó

Az Écsi Népdalkör 2014. szeptember 13-án a Szüreti Falunapon felvette elhunyt alapítójának, dr. Barsi Ernőnek a nevét, mely névfelvételhez hozzájárulását adta a néprajztudós két gyermeke Barsi Hajna, és Dr.Barsi Ernő.

   

    Népdalkörünk 1973-ban alakult Hímző Pávakör néven. Dr. Barsi Ernő néprajzkutató alapította, melyet 16 évig ő is vezetett. Segítő társa volt kedves felesége Ida néni, aki a hímzés szépségeivel ismertette meg az énekelni járó lányokat, asszonyokat. A próbák alatt és az otthon elkészult hímzésekkel dalosaink mindig szép sikereket értek el különböző kiállításokon, versenyeken. Az évek múlásával a fiatalság megtanult citerázni, hogy még színesebbé, hangulatosabbá tegyük a hangszeres kísérettel dalcsokrainkat, fellépéseinket. A sok szép sikeres év után dr. Barsi Ernő 1989-ben a stafétabotot nyugodt szívvel adta át Farkas Katalinnak, aki a kezdetektől fogva tagja a dalkörnek, és aki nagy lelkesedéssel folytatta a tanár úr által megkezdett munkát. Tőle vettem át a csoport vezetését 1998-ban és igyekeztem a megkezdett úton haladni tovább. Hálával tartozunk Ernő bácsinak, hogy létrehozta ezt a közösséget, megtanította nekünk becsülni népünk kultúráját, megtanította ápolni, értékelni a magyar népdalt. Felgyűjtötte községünk népzenei anyagát (Megérett, megérett Écs hegyén a szőlő c. könyv -1985), megőrizve ez által az utókor számára a régmúlt idő dalait, népszokásait.Részletek akönyvből:

"... Écs község a dalolni szerető falvak közé tartozik. Valaha sok volt itt a napszámos,- hónapos-, meg summásmunkára szegődő szegény ember, s ezek mindig szerettek énekelni. A nagygazdáknak a vagyon kötötte le minden idejét, figyelmét, nem igen törődtek a dalolással. A szegény ember azonban ebben lelte legnagyobb örömét...

... Egy község népzenei hagyományainak szempontjából döntő jelentosége van azoknak az alkalmaknak, melyeken megszólal a dal. Ha nincs dalolási alkalom, megszűnik a népdal, mert a már tudott népdal is elkopik, feledésbe merül közösségi éneklés nélkül." A népdalkörben tevékenykedő tagok hitükkel és dalos kedvükkel éltetik ezt a közösséget, amelynek 40 éves fennállása a bizonyíték arra, hogy van összetartó ereje a dalnak.

Farkas Márta
népdalkörvezető

Csoóri Sándor pályázati beszámoló (Nyilvános közzététel)Kezdőlapra