Lakossági tájékoztatóÉcs Község polgármesterétől
9083 Écs, Fő u.94.

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelettel tájékoztatom lakosainkat, hogy Écs Község Képviselő-testülete a 2011. évi utolsó ülésén a következő döntéseket hozta:
A testület egyetértett abban, hogy lakosság egyre növekvő terheit szem előtt tartva ne hozzon olyan döntéseket a helyi adók vonatkozásában, amely a maximális szintre emelné a helyi adók mértékét. Azonban az Önkormányzatok gazdasági helyzete a következő időszakban a jelenlegi szinthez képest várhatóan 2012 évben nehéz lesz. Ennek megfelelően sajnos a bevételeinket a működés fenntartása érdekében növelni szükséges. Ugyanakkor a leendő pályázatokhoz, illetve a már benyújtott pályázatokhoz a szükséges saját forrást biztosítani kell.    A normatív állami támogatások egyre kevésbé biztosítják az önkormányzatok működőképességét, fejlesztési lehetőségeit. Elkerülhetetlen a helyi bevételek minimális megemelése.
Szeretném lakosainkat-figyelmét felhívni arra a sajnálatos tényre, hogy az általános forgalmi adó mértékének 2%-os emelkedése 2012.január 1-től az árakra, a díjakra 2 % + terhet ró, lakosságra, önkormányzatra egyaránt, amely a  kormányzati döntésekből ered.

A meghozott döntések a következők:
  1. Víz csatornadíj emelése. Ennek összegét a Pannon-Víz közgyűlése elfogadta, a díjemelés mértékét képviselő-testületünk is jóváhagyta, és ennek megfelelően meghozta helyi rendeletét. / Rendelet külön a honlapunkon megtalálható /
  2. A kommunális adó mértékét, adótárgyanként, 500,-Ft-tal emelte képviselő-testületünk melyet továbbra is két részletben lehet befizetni. Összege évi 6500 ft-ról 7.000,-Ft/ adótárgyra emelkedett.
  3. A gyermekintézmények étkezési térítési díja 5 %-kal emelkedik, ehhez kapcsolódó helyi rendeletünk a honlapunkon megtalálható.
A rendeletek hatályba lépésének dátuma: 2012. január 1.

Határozatot hozott a képviselő-testületünk az ebrendészeti hozzájárulás év közbeni bevezetéséről. A határozatban rögzítette a képviselő-testület, hogy a hozzájárulás bevezetésére várhatóan 2012. márciusában kerül sor.
Bevezetés célja , hogy az ebek tartása , megfelelő formában , a szabályoknak megfelelően történjen , valamint az utcán kóborló ebek gazdái felelősen  gondoskodjanak kedvenceikről .  A beszedett díjakból /mértéke még nem eldöntött/ az ebek azonosíthatóságát fogjuk szorgalmazni , hogy az  eb tartók  azonosságát is megállapíthassuk , és adott esetben a felelősségre vonás is megtörténhessen .

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Écs, 2011. december 28.

Tisztelettel:


Mondovics László

polgármester
Nyomtatható formátum.Vissza a hírekhez
Kezdőlap