Csendrendelet tájékoztatóTisztelt Écsi Lakosok!


Écs Község képviselő-testülete úgy határozott, hogy rendeletben szabályozza a községben működő üzletek (szórakozóhelyek) éjszakai nyitvatartási rendjét. A rendeletalkotás célja, hogy elsősorban garantálja a településen lakók egészséges életkörülményeihez és pihenéshez való jogát és egyúttal a településen működő üzletek éjszakai nyitvatartási rendjét szabályozza.
A szórakozóhelyek hétvégenkénti (péntek, szombat) hosszított nyitva tartására azért  merült fel igény, mert Écsen  és a környéken élő fiatalok szórakozási lehetősége akkor a legszerencsésebb, ha helyben biztosított.

A rendelettervezet a következő szabályokat rögzíti:

Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendje a következő:

Hétfő éjjel 22 órától reggel 6 óráig zárva
Kedd éjjel 22 órától reggel 6 óráig zárva
Szerda éjjel 22 órától reggel 6 óráig zárva
Csütörtök éjjel 22 órától reggel 6 óráig zárva
Péntek éjjel 24 órától reggel 6 óráig zárva
Szombat éjjel 24 órától reggel 6 óráig zárva
Vasárnap éjjel 22 órától reggel 6 óráig zárva

A  zárva tartási kötelezettség alól mentes időtartamok:
  1. Esküvői rendezvények,
  2. December 31. – január 1.(szilveszter, újév)
  3. Bucsu( augusztus 20.)
  4. Falunap
A rendeletben meghatározott éjszaki nyitvatartási rendtől eltérő nyitva tartás eseti jelleggel engedélyezhető, az alábbi feltételekkel:
  1. Az üzlet tulajdonosa, bérlője, üzemeltetője, a rendezvény szervezője az eltérő nyitvatartási rendű nap előtt 10 munkanappal bejelenti azt Écs-Ravazd Körjegyzőség hivatalában (9083 Écs Fő u. 94.).
  2. A kérelmére lerója a mindenkori, általános tételű eljárási illetéket.
  3. A kérelmet a rendelet függelékében meghatározott formában kell benyújtani.
A kérelemről első fokon a körjegyző és a polgármester, másodfokon a képviselő-testület dönt.

A meghatározott idővel ellentétes működés esetén a kereskedelmi hatóság az üzlet
- ideiglenes bezárásáról,
- azonnali bezárásáról,
- az éjszakai nyitva tartás korlátozásáról,
- az éjszakai kötelező zárva tartási időszak megállapításáról,
- a működési engedély visszavonásáról
külön jogszabályban foglaltak szerint határozatban dönt, amely határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható.

A rendelet hatálya községünk közigazgatási területére terjed ki és  lehetőségét kívánja biztosítani a kereskedelmi törvényben rögzített nyitvatartási szabályoktól való eltérésnek.

A testület célja, hogy a rendelet hatályba lépése előtt a lakosok, az érintettek a tervezetet megismerjék.  A tervezet a kifüggesztésétől (2012. február 15.) 10 napon át Écs Község Önkormányzata Hivatalában megtekinthető. A tervezetről vélemény nyilvánítható. Kérjük, tegyék ezt meg, hogy a képviselő-testület 2012. február végén dönthessen a rendelet elfogadásáról.


Écs, 2012. február 15.Köszönettel a  képviselő-testület nevében:Mondovics László

polgármesterVissza a hírekhez
Kezdőlap