PÁLYÁZATI KIÍRÁS


 
 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Écs és Ravazd Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei

pályázatot hirdet az Általános Iskola, Óvoda-Bölcsőde és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Écs-Ravazd Közoktatási Társulása

intézményvezetői (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A magasabb vezetői megbízás időtartama:

A megbízás határozott időre, 2012. augusztus 1 - 2017. július 31-g szól.

Pályázati feltételek:

A beosztás betöltésének feltételei:

A Kjt., valamint a 138/1992. (X.8.) kormányrendelet szerint, a magasabb vezetői beosztás ellátásával olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a.) rendelkezik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 18. §-ában szereplő, vezetőre vonatkozó feltételekkel,

b.) és büntetlen előéletű

Juttatások:

 Illetmény az érvényben lévő közalkalmazotti jogszabályok szerint

Előnyt jelent:

Az elbírálásnál előnyt jelent a vezetői tapasztalat 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás;

• munkáltatói jogok gyakorlása;

• döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe;

• az intézmény kötelezően előírt szabályzatainak elkészítése;

• beszámolók készítése a Képviselő-testületek számára.

A benyújtandó pályázat tartalma:

• Szakmai önéletrajz,

• A vezetésre vonatkozó szakmai program,

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

• Iskolai végzettséget, képesítési feltételeket tanúsító oklevélmásolat

• vagyonnyilatkozat tételi eljárás vállalása,

Arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul-e a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz.

• írásos nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy a véleményezésre jogosultak a pályázat tartalmát megismerjék.  

Pályázat elbírálásának határideje:

Jogszabály szerint, de legkésőbb 2012. május 31.

Pályázat benyújtásának:

módja: postai úton, két példányban papír alapon

határideje: a www.kszk.gov.hu honlapon való megjelenéstől számított 30. nap  de 11.óra

címe: Écs-Ravazd Körjegyzője ( 9083 Écs, Fő u. 94.)

 

Az munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2012. augusztus 01. napjától tölthető be.

A pályázat elbírálásának rendje:

Az intézményen belüli véleményezést követően Écs és Ravazd Községek Képviselő-testületei együttes ülésen döntenek.

 

Kiegészítő információk:

A pályázattal kapcsolatos információ Mondovics László polgármestertől kérhetők a 06/96 473-168 telefonszámon, valamint e-mailen a mondovics@ecsfalu.hu e-mail címen.Nyomtatható formátum.Vissza a hírekhez
Kezdőlap