PÁLYÁZATI KIÍRÁS  PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Écs és Ravazd Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei
pályázatot hirdetnek az Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda,Bölcsőde és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Écs-Ravazd Közoktatási Társulása
Intézményvezetői (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű

A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A magasabb vezetői megbízás időtartama:
A megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. július 15-g szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye,  9083 Écs, Kossuth u. 41.

Pályázati feltételek:

A beosztás betöltésének feltételei:
A Kjt., valamint a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet szerint, a magasabb vezetői beosztás ellátásával olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a.) rendelkezik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 18. §-ában szereplő, vezetőre vonatkozó feltételekkel,
b.) és büntetlen előéletű


 Juttatások:
 Illetmény az érvényben lévő közalkalmazotti jogszabályok szerint

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:


A benyújtandó pályázat tartalma:


Pályázat elbírálásának határideje:
Jogszabály szerint, de legkésőbb 2012. október 31.

Pályázat benyújtásának:
módja: postai úton, személyesen két példányban papír alapon
határideje: a www.kszk.gov.hu honlapon való megjelenéstől számított 30. nap  de 11.óra
címe: Écs Község Önkormányzata ( 9083 Écs, Fő u. 94.)
 
Az munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő közzétételtől számított 30 napon belül. KSZK honlapon történő publikálás időpontja 2012. augusztus 22.

A pályázat elbírálásának rendje:
Az intézményen belüli véleményezést követően Écs és Ravazd Községek Képviselő-testületei együttes ülésen döntenek.

Pályázati cím:
Écs Község Önkormányzat
9083 Écs, Fő út 94.

A pályázattal kapcsolatos információ  Mondovics Lászlótól Écs Község polgármesterétől kérhető a 96/473-168 telefonszámon.Nyomtatható formátum.Vissza a hírekhez
Kezdőlap