FELHÍVÁS
ÓVODAI JELENTKEZÉSRE
Értesítem a település lakosságát, hogy a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint
a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2013. szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
Az óvodai jelentkezés Écs és Ravazd községekben az önkormányzati fenntartású nevelési intézményében

2013. április 22-én (hétfőn) délután 15-17 óráig
 és április 23-án (kedden) délelőtt 8-12 óráig tart.

Jelentkezni a gyermek lakóhelyéhez legközelebbi intézményben lehet.

Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzen, és vigye magával:
    
Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni.
Felvehető, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is.

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője.

Az 5 éves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül. Dr. Bertalanné Józsa Judit
jegyző

Vissza a hírekhez
Kezdőlap