Napraforgó Óvoda és Bölcsőde
Az écsi óvoda bemutatása

A Sokoró térség egyik kisközségében, Écsen 1940-ben adták át az iskola épületét, ahol az alsó szinten kapott helyet a környék első óvodája. A gyermekek felügyeletét apácák látták el.
Tíz év múlva, a gyermeklétszám növekedése, új épület építését igényelte, amely 1977.-ig két csoportos óvodaként működött.
A szülők többsége a közeli nagyvárosban, Győrben talált munkalehetőséget, ezért egyre nagyobb igény mutatkozott az óvodai ellátásra, ekkor került sor az épület további bővítésére, amely jelenleg is három csoportos óvodaként működik.
1999.-ben óvodánk elkészítette saját nevelési programját. A községünkben 35 éve működő népdalkör őrzi és feleleveníti a néphagyományokat, ez volt elindítója annak, hogy a néphagyományőrzés alapja legyen nevelőmunkánknak.
A bennünket körülvevő világunkban benne van múltunk, amiből jelenünk és jövőnk táplálkozik.
A Sokoró dombság ölelésében elhelyezkedő községünk szép környezete, vonzó a fiatal családok számára, egyre többen építik fel itt új otthonukat.
A fiatal generáció gyermekei is rácsodálkoznak a számukra érdekesnek tűnő ősi jeles napi szokásokra. A gyermek örömteli játéka, jól ötvözhető a néphagyomány ápolással, természet szeretettel. Hiszünk abban, hogy a gyermekek ebben az érzelmileg és értelmileg fogékony időszakban átérzik és megélik e napok másságát, a bensőséges összetartozás élményét, ezáltal hiteles és követendő mintákat, életre való útravalót kapnak. A gyermeki élmények hatnak a családok szemléletmódjára is, a közös programok, ünnepi készülődések biztosítják a családokkal való jó együttműködésünket.
Az intézmények hatékonyabb működtetése a 2006-os évtől szükségessé tette az iskolával való integrálást.
A 2007 év ismét változást hozott, a szomszédos Ravazd község iskolájával és óvodájával együtt közös fenntartású-, igazgatású többcélú közoktatási intézmény formájában működik óvodánk.

Programjaink

Nevelési évünk első programja, a szüreti nap. Écs községben a már hagyományos szüreti falunapon megtartott vásár bevételével, szülői szervezetünk óvodánkat, bölcsődénket támogatja.
A Tűz témaköréből kiemelve, új hagyomány teremtésével is megpróbálkozott óvodánk. November 11-én Márton-napi lámpás felvonulást szervezünk községünk templomától óvodánkig. Ezen a napon délelőtt ellátogatunk a pannonhalmi Márton-napi vásárba is.
December 6.-án a télapó személyesen is meglátogatja a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde kisgyermekeit. Szülői szervezetünknek köszönhetően minden kisgyermek ajándék Mikuláscsomagot kap.
Az écsi szülői szervezet és nevelőtestületünk közös adventi készülődést szervez az óvodában, az elkészített díszeket adventi vásár keretén belül értékesítik. Decemberben az adventi készülődés, az ünnepre való felkészülés jellemező óvodánk, bölcsődénk mindennapi életére. Az ünnepi dalok énekelgetése közben, a közös tevékenységek, mézeskalácssütés, csuhé angyal készítés alkalmával, az együttlét, az ajándékkészítés örömét tapasztalhatják meg a gyerekek, miközben szépen lassan ünneplőbe öltöztetik szívüket is. Óvodai, bölcsődei ünnepi készülődésünk méltó befejezése családi karácsonyváró délutánunk, ahol minden csoport Betlehemes játékkal köszönti a résztvevőket. A karácsonyt megelőző vasárnap községünk egyik nagyon szép rendezvényén, a „Mindenki karácsonyán” is részt vesznek óvodásaink.
Február elején kezdjük óvoda – iskola átmenet megkönnyítésére kidolgozott programunk megvalósítását. Ez a program sorozat egy szülői fórummal kezdődik, mely az iskolaérettség kritériumait boncolgatja. Ezt követi egy, az óvodában megtartott szülői értekezlet, melyen részt vesz a leendő első osztályos tanító néni és intézményünk igazgatója is. Mivel több csoportból kerülnek be gyermekeink az iskolapadba, ezért fontosnak érezzük, hogy olyan lehetőségeket teremtsünk számukra, ahol közelebbről is megismerhetik egymást a gyerekek. Falubuszainknak köszönhetően nagycsoportosaink több alkalommal ellátogathatnak Győrbe, ahol bábszínházi előadást tekinthetnek meg.
A második félévtől minden szerdán, alvásidőben, nagycsoportos foglalkozást szervezünk az iskola tornatermében.
Március 17-én a Gergely-járás népszokás felelevenítésével a tanító néni átvezeti nagycsoportosainkat az iskolába.
Több alkalommal ellátogat hozzánk a tanító néni, megfigyeli a gyerekek játékát, kapcsolatot teremt leendő kis diákjaival.
Egy alkalommal az óvodában foglalkozást tart a nagycsoportosoknak, egy alkalommal pedig szüleikkel együtt az iskolába kapnak meghívást a gyerekek.
Februárban tartjuk farsangi mulatságunkat, melyre a szülők is meghívást kapnak, természetesen jelmezes megjelenésben, a mulatság helyszíne a Művelődési Ház.
Nemzeti ünnepünkre készülünk március első felében. Katonás, huszáros játékot játszunk, nemzeti jelképeket készítünk különböző technikákkal, miközben megismerkedünk a március 15.-i ünnepel.
Régi óvodai hagyomány a kiszebaba égetés, melyet a kultúrház kertjében valósítunk meg. Kitáncoltatjuk, elűzve ez által a telet, betegséget, énekszóval hívogatjuk a tavaszt, a napsütést.
Az áprilisi időszakot az anyák napi készülődés jellemezi. Minden csoport kis műsorral köszönti fel az édesanyákat, nagymamákat.
Gyermek heti programjaink színes választékkal kedveskednek a gyerekeknek. Kirándulásokat (ugripark, Bakony), játékokat, közös szülős programokat szervezünk.
A gyerekek születésnapját évszakonként megünnepeljük minden csoportunkban.
Nevelési évünket immár hagyományos módon családi nappal zárjuk, amely keretén belül elbúcsúztatjuk nagycsoportosainkat is.
A TÁMOP 3.1.4 pályázat fenntarthatósága átszövi nevelési évünket. A kompetencia alapú nevelési elvek érvényesülnek mindennapjainkban. Heti játéktémákat tervezünk, melyek kapcsolódnak az aktuális évszakhoz, ünnepekhez, illetve a négy őselemhez (Tűz, Víz, Föld, Levegő). Évente egy témát kiemelünk, erre építjük három hetet meghaladó projektünket.
Az egészséges életmódra nevelés alapvető feladata egész évi gondozásunknak, nevelésünknek, egyes elemei, még nagyobb hangsúlyt kapnak, a minden évben megszervezett témahetünkön.
Óvodánk pályázott, hogy a kompetencia alapú nevelési programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézménnyé, referenciahellyé váljon, ennek előminősítési feltételeinek megfeleltünk. A TÁMOP 3.1.7 pályázat keretein belül folytatja intézményünk a felkészülést.


A Napraforgó Óvoda bemutatása (pdf)Vissza