Jegyzői köszöntő
Tisztelt Érdeklődők, Hölgyeim és Uraim!
Köszöntöm Önöket az Écsi Közös Önkormányzati Hivatalunk munkatársai és a magam nevében!
A Hivatal a helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében kettős feladatot lát el. Egyrészről előkészíti és végrehajtja a képviselő-testület által hozott döntéseket (határozatokat és rendeleteket), másrészről pedig ellátja az államigazgatási feladatokat.

Önök közvetlenül is találkozhatnak a hivatali dolgozók munkájával mindkét előbbi vonatkozásban. A képviselő-testületek által alkotott rendeleteket hajtják végre például akkor, ha szociális ügyekben járnak el ,vagy egyéb ügyeket intéznek az Önök számára. Ugyanakkor államigazgatási feladatot látnak el akkor, mikor gyámhatóságként, szabálysértési, vagy adóhatóságként találkoznak velünk.

A 8 köztisztviselőnk közös célja az, hogy az állampolgárok ügyeit a jogszabályok teljes betartásával, a lehető leggyorsabban és megelégedésre intézzék, ha pedig büntetni, bírságolni kell, akkor is mindig a jog és az igazság talaján állunk.Céljaink továbbá:

ügyfélközpontúság


A hivatali ügyintézési folyamatban igyekszünk a legjobb tudásunk szerint kiszolgálni polgárainkat. Célunk ezt udvarias és segítőkész, gyors ügymenettel biztosítani. A döntések meghozatalában és végrehajtásában a hatósági jogkörök alkalmazása során – a jogszabályi előírások betartása és betartatása mellett – gondosan mérlegeljük a szűkebb és tágabb lakóközösség érdekeit, s egyben biztosítjuk, hogy ügyintézőink folyamatosan az ügyfelek rendelkezésére álljanak.

együttműködés a lakossággal


Hivatalunk közvetlen és közvetett eszközökkel egyaránt bevonja tevékenységébe a település polgárait. meghallgatjuk véleményüket és azt hasznosítjuk tevékenységünkben. A Hivatal saját munkájáról a helyi tömegtájékoztatási eszközök nyújtotta lehetőséget felhasználva – a polgárok folyamatos informálásával – ad számot. Támogatjuk a civil kezdeményezéseket, a községben élő civil szervezeteket.

törvényesség


A jogállamiság erősítése megköveteli a törvények és az önkormányzati rendelkezések szigorú betartását és betartatását, valamint a polgárok törvénytisztelő magatartásának elősegítését, a jogkövető magatartás elterjedését.

Remélem, hogy e honlap segítségével, az informatika nyújtotta lehetőségek kihasználásával is az Önök szolgálatára lehetünk!
Dr. Bertalanné Józsa Judit
jegyző