Azonosító szám: TIOP-1.1.1-09/1-2010-0011

Écs és Ravazd Község Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség uniós pályázatán
8 019 000 Ft támogatásban részesült, melyet az oktatás-nevelés módszertani megújítására fordít.

A pályázat címe: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastrukta
Tanulói laptop program
„Új épület – új lendület – új módszer"

A pályázati cél megvalósítása a székhely intézményt érinti.
A pályázat megvalósításában beszerzésre kerülő eszközök:

Tanulói eszköz 58 db
Tanári eszköz 3 db
Tároló 6 db
Acces Point 3 db
Router 1 db

 

A pályázat célja, olyan tanulási környezetben végzett munka megteremtése, ahol minden tanuló saját, önálló tanulói laptoppal kapcsolódik az iskolában létrehozott tanulási környezethez.
(Az ilyen tanulási környezetet a szakirodalom 1:1 tanulási környezetnek nevezi)
A tanulói laptopok rendszerét a tanári laptopra telepített tanári felügyelő szoftver támogatja.
A rendszer tagjai közötti kommunikációt legkönnyebben WIFI segítségével biztosíthatjuk.

Az 1:1 tanulási környezet minden korábbi tanulási környezethez képest sokkal hatékonyabban támogatja az egyéni differenciálást és az együttműködést is. Így hatékony eszköze az egyéni fejlesztésnek.
Ez a tanulási környezet kiemelkedően hasznos az élethosszig tartó tanulásra való felkészítésben. A rendelkezésre álló interaktív tananyagok és korszerű, egyéni tanulást támogató on-line felületek hatékonyan támogatják az önellenőrzést, a haladás állandó, és azonnali visszajelzését az egyes gyerekek felé a tanulási folyamatban.
Az eszközrendszer és a hozzá kifejlesztett pedagógiai módszertan lehetővé teszi, hogy a tanulócsoportokban minden diák a neki megfelelő feladatok megoldásán, a számára legmegfelelőbb tempóban dolgozzon.A projekt nyitónapja 2010. 06. 17.